zatrudnienie

Zatrudnienie na umowę o pracę

Przygotowany przez MPiPS projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje, że maksymalny okres zatrudnienia w ramach umowy o pracę na czas określony będzie trwał 33 miesiące. Po upływie tego terminu umowa automatycznie przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Nowy projekt noweli ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw pojawił się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie znajduje się w fazie konsultacji, które potrwają do 21 listopada. Według nowych regulacji, w Kodeksie pracy utrzymane zostaną trzy rodzaje umów o pracę, czyli: umowy o pracę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Uszczegółowiona jednak zostanie specyfika kontraktu na okres próbny oraz wdrożone będą nowe wymagania dotyczące zawierania umów na czas określony. Z uzasadnienia do projektu można dowiedzieć się, że jedną z ważniejszych zmian ma być nowe sformułowanie art. 251 Kodeksu pracy, które według resortu, ma... czytaj dalej

Bankowosć

KNF – stabilność i wiarygodność polskiego systemu bankowego

Komisja Nadzoru Finansowego spodziewa się, że wyniki polskich i europejskich stress-testów, które mają być opublikowane w niedzielę, wykażą stabilność i wiarygodność polskich banków. Zdaniem KNF po ośmiu miesiącach roku sytuacja sektora jest bardzo dobra. Zgodnie z zapowiedziami nadzór będzie z rozwagą podchodził do ewentualnych fuzji i przejęć wśród największych 10 instytucji, ale zmiany właścicielskie nie są wykluczone w bankach z drugiej i trzeciej dziesiątki. Zdaniem Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, sytuacja polskiego sektora bankowego po ośmiu miesiącach tego roku jest bardzo dobra. – W ostatnich trzech latach nie było tak dobrego wyniku – zauważa Andrzej Jakubiak. –Nie zrealizował się żaden z negatywnych scenariuszy, których obawiano się na początku 2013 roku, na przykład spowolnienia akcji kredytowej. Według przewodniczącego KNF w pierwszej dziesiątce banków stopień koncentracji jest... czytaj dalej

cloud computing

Dane w chmurze warto maksymalnie zabezpieczyć

W przedsiębiorstwach, gdzie istnieją działy IT coraz częściej wdrażane jest zarządzanie i przetwarzanie danych w chmurze. Także osoby fizyczne na co dzień korzystają z usług cloud computing, chociaż często nie są tego świadomi. Czy jednak dane znajdujące się w chmurze są wystarczająco chronione? Podejmując decyzję o korzystaniu z cloud computing firmy mają na celu usprawnienie procesów wymiany i zarządzania danymi w taki sposób, aby działy IT mogły jak najszybciej reagować i usuwać wszelkie zagrożenia związane z przeciążeniem serwerów i tym samym maksymalnie skrócić czas oczekiwania na rozwiązanie problemów. Takie rozwiązanie pozwala firmie na sprawniejsze działanie, co przekłada się generowanie większych zysków i nie pozostawanie w tyle za konkurencją. Decyzja o przetwarzaniu i zarządzaniu w ramach cloud computing jest świadomie podejmowana przez zarządzającymi firmami, jednak warto wiedzieć, że wiąże się to również z pewnymi... czytaj dalej

adwokat

Kto może się ubiegać o obrońcę z urzędu?

Na mocy Konstytucji RP osobom, przeciwko którym toczy się postępowanie karne przysługuje prawo do adwokata na każdym jego stadium. Przepisy określają także sytuacje, w których domagać się można przyznania adwokata z urzędu. O możliwości korzystania z adwokata z urzędu mówi art. 78 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nim, osoba oskarżona w sprawie karnej, która nie wyznaczyła obrońcy z wyboru, może ubiegać się o przydzielenie mu obrońcy z urzędu, pod warunkiem że w sposób wystarczający wykaże, że nie może ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla podstawowego utrzymania siebie i członków rodziny. Chodzi o sytuacje, w których oskarżony chce korzystać z pomocy prawnika, ale nie ma na to pieniędzy. Obrońca z urzędu wyznaczany jest przez prezesa sądu. Warto zwrócić uwagę na to, że ocena dokumentacji, na podstawie której określany jest stan majątkowy osoby oskarżonej, dokonywana jest zgodnie z arbitralną i niepodlegającą... czytaj dalej

zatrudnienie

Najlepsze miejsca pracy na świecie

Great Place to Work ogłosił po raz czwarty listę Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy na świecie. Trzy pierwsze miejsca zajmują firmy z sektora IT: Google, SAS Institute i NetApp. Te same firmy i dokładnie w tej samej kolejności otwierały także ubiegłoroczną listę TOP 25 na świecie. Potwierdza to wnioski płynące z analiz prowadzonych przez Great Place to Work: najlepsi stają się wciąż jeszcze lepsi. I tym razem, podobnie jak to miało miejsce przy ogłoszeniu listy europejskiej, dostrzeżone zostały świetne wyniki Polski, która zanotowała najwyższy, bo aż 18 procentowy wzrost wskaźnika Trust Index, obrazującego kluczowy dla finalnej oceny organizacji poziom zaufania pracowników do firmy. Tegoroczną listę Top 25 na świecie, zdominowały firmy z sektora IT – stanowiły 36% laureatów. Drugą silnie reprezentowaną branżą była produkcja i wytwarzanie (28%). Usługi finansowe oraz sektor hotele i restauracje wprowadziły na listę po 3 firmy, co... czytaj dalej

prawo

Sprzedawca nie może odmówić reklamacji towaru bez opakowania

Jeżeli sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji produktu argumentując to brakiem oryginalnego opakowania – nie ma on żadnego uzasadnienia w aktualnych przepisach prawnych. Z wyjątkiem kilku ustalonych kategorii towarów, stosowanie tego rodzaju klauzul w regulaminach sklepów jest niezgodne z prawem. W obawie przed ewentualną reklamacją zakupionego towaru konsumenci często zatrzymują pudełka np. po sprzęcie elektronicznym przez dłuży czas. Najczęściej oryginalne pudełko jest konieczne w przypadku zwrotu do sklepu internetowego przy sprzedaży wysyłkowej. Jednak konieczność bezpiecznego zapakowania produktu nie oznacza, bowiem użycia do tego celu oryginalnego opakowania. Tego rodzaju zapisy wykorzystywane przez sprzedawców mają na celu zniechęcenie poszkodowanego konsumenta do dochodzenia praw. Zostały one także zapisane w katalogu klauzul niedozwolonych przygotowanego przez Urząd Konkurencji i Konsumentów. W przypadku sklepów tradycyjnych, towar można... czytaj dalej

odwrócona hipoteka

Umowa o dożywotnie świadczenie pieniężne

Podczas ostatniej konferencji uzgodnieniowej omawiano projekt ustawy dotyczący renty dożywotniej, który w dużym stopniu różni się od swojej początkowej wersji. Rozszerzeniu uległ w nim m.in. zakres przedmiotowy ustawy. Głównym założeniem przygotowanej przez resort gospodarki ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym jest uszczegółowienie kwestii w zakresie umów przenoszenia na firmy własności prywatnych nieruchomości w zamian za wypłatę dożywotniej renty i prawo zamieszkania. Aktualnie umowy te zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, lecz nie zapewnia to wystarczającej ochrony konsumentom. W czerwcu projekt Ministerstwa Gospodarki został zaprezentowany, jednak zgłoszono do niego aż 100 uwag. Najwięcej wątpliwości wzbudził ograniczony zakres przedmiotowy ustawy. Ministerstwo Sprawiedliwości zauważyło, iż z bliżej nieznanych przyczyn w projekcie nie uwzględniono m.in. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której... czytaj dalej

adwokat

Expander i unikatowe ubezpieczenie

Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie, które może przytrafić się niemal każdemu i wszędzie. Szczególnie często dotyczy niestety najmłodszych, którzy udowadniają, że nie wszystko w życiu da się przewidzieć. Aby uchronić rodziców przed jego finansowymi konsekwencjami, Expander wprowadził do oferty wyjątkowy produkt MetLife TUnŻiR S.A. „Bezpieczne Dziecko” – kompleksowe ubezpieczenie ochronne dla najmłodszych. „Bezpieczne Dziecko” to pierwszy w Polsce indywidualny produkt ubezpieczeniowy stworzony przez MetLife we współpracy z rodzicami z myślą o ich dzieciach. Polisę można bowiem kupić dla pociech w wieku od 0 do 15 lat a ochrona obowiązuje do 21 roku życia dziecka. Od oparzeń po pobyty w szpitalu Zakres świadczeń ubezpieczenia „Bezpieczne Dziecko” jest szeroki. Produkt zapewnia ochronę przed skutkami finansowymi związanymi zarówno z drobniejszymi zdarzeniami, takimi jak złamania czy oparzenia, jak i całkiem poważnymi, np.: 20... czytaj dalej

kredyty

Zmiany w przepisach dotyczących wypowiadania umów kredytowych

Związek Banków Polskich nie jest pozytywnie nastawiony do tworzonych zmian w prawie upadłościowym. Istnieją obawy, że w wyniku jego ustaleń dojdzie do zaniku kredytowania działań przedsiębiorców. Główną winą ZBP obarcza regulacje ustawy Prawo restrukturyzacyjne, którego pierwsze czytanie nastąpi na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Zdaniem bankowców proponowane przepisy ograniczą możliwość wypowiadania umów kredytowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mieli utworzone dodatkowe bariery w dostępnie do kredytów, a także uniemożliwią im restrukturyzowanie długów na drodze pozasądowej. W opinii ZBP takie uregulowanie może zatem zaprzepaścić dorobek pozasądowych procesów restrukturyzacyjnych. Jednak autorzy projektu są innego zdania. Według nich takie ryzyko nie istnieje, ponieważ projektowane przepisy nie zabraniają wypowiadania wszystkich umów kredytowych podczas przeprowadzanej restrukturyzacji.... czytaj dalej