zatrudnienie

Przygotowany przez MPiPS projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje, że maksymalny okres zatrudnienia w ramach umowy o pracę na czas określony będzie trwał 33 miesiące. Po upływie tego terminu umowa automatycznie przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Nowy projekt noweli ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw pojawił się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Aktualnie znajduje się w fazie konsultacji, które potrwają do 21 listopada. Według nowych regulacji, w Kodeksie pracy utrzymane zostaną trzy rodzaje umów o pracę, czyli: umowy o pracę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Uszczegółowiona jednak zostanie specyfika kontraktu na okres próbny oraz wdrożone będą nowe wymagania dotyczące zawierania umów na czas określony. Z uzasadnienia do projektu można dowiedzieć się, że jedną z ważniejszych zmian ma być nowe sformułowanie art. 251 Kodeksu pracy, które według resortu, ma... czytaj dalej

Read More
adwokat

Na mocy Konstytucji RP osobom, przeciwko którym toczy się postępowanie karne przysługuje prawo do adwokata na każdym jego stadium. Przepisy określają także sytuacje, w których domagać się można przyznania adwokata z urzędu. O możliwości korzystania z adwokata z urzędu mówi art. 78 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nim, osoba oskarżona w sprawie karnej, która nie wyznaczyła obrońcy z wyboru, może ubiegać się o przydzielenie mu obrońcy z urzędu, pod warunkiem że w sposób wystarczający wykaże, że nie może ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla podstawowego utrzymania siebie i członków rodziny. Chodzi o sytuacje, w których oskarżony chce korzystać z pomocy prawnika, ale nie ma na to pieniędzy. Obrońca z urzędu wyznaczany jest przez prezesa sądu. Warto zwrócić uwagę na to, że ocena dokumentacji, na podstawie której określany jest stan majątkowy osoby oskarżonej, dokonywana jest zgodnie z arbitralną i niepodlegającą... czytaj dalej

Read More
prawo

Jeżeli sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji produktu argumentując to brakiem oryginalnego opakowania – nie ma on żadnego uzasadnienia w aktualnych przepisach prawnych. Z wyjątkiem kilku ustalonych kategorii towarów, stosowanie tego rodzaju klauzul w regulaminach sklepów jest niezgodne z prawem. W obawie przed ewentualną reklamacją zakupionego towaru konsumenci często zatrzymują pudełka np. po sprzęcie elektronicznym przez dłuży czas. Najczęściej oryginalne pudełko jest konieczne w przypadku zwrotu do sklepu internetowego przy sprzedaży wysyłkowej. Jednak konieczność bezpiecznego zapakowania produktu nie oznacza, bowiem użycia do tego celu oryginalnego opakowania. Tego rodzaju zapisy wykorzystywane przez sprzedawców mają na celu zniechęcenie poszkodowanego konsumenta do dochodzenia praw. Zostały one także zapisane w katalogu klauzul niedozwolonych przygotowanego przez Urząd Konkurencji i Konsumentów. W przypadku sklepów tradycyjnych, towar można... czytaj dalej

Read More